Rekrutacja

                    

W ramach realizowanego projektu planujemy zatrudnić i poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

 • Główny Laborant
  • Wymagania: wykształcenie minimum średnie, preferowane chemiczne, farmaceutyczne, biologiczne lub medyczne. Wymagane doświadczenie w samodzielnej pracy laboratoryjnej
  • Zakres obowiązków: wytwarzanie produktów do badań, sprawdzanie receptur produktów w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, nadzór nad produkcją produktów do badań, prowadzenie dziennika laboratoryjnego, przyjmowanie surowców, wydawanie produktów gotowych
 • Laborant
  • Wymagania: wykształcenie minimum średnie, preferowane chemiczne, farmaceutyczne, biologiczne lub medyczne. Wymagane doświadczenie w pracy laboratoryjnej
  • Zakres obowiązków: wytwarzanie produktów do badań, sprawdzanie receptur produktów w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, rowadzenie dziennika laboratoryjnego
 • Specjalista do spraw GCP
  • Wymagania: wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne, doświadczenie w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów badanych oraz nad działaniami niepożądanymi, doświadczenie w badaniach klinicznych z ramienia CRO
  • Zakres obowiązków:nadzór nad jakością prowadzonych eksperymentów medycznych,opracowanie dokumentacji eksperymentów medycznych, nadzór nad przestrzeganiem protokołu eksperymentów medycznych, nadzór nad aktualizacjami eksperymentów medycznych,opracowanie procedur prowadzenia eksperymentów medycznych, nadzór nad bezpieczeństwem produktów badanych oraz nad działaniami niepożądanymi, opracowanie procedur i raportów bezpieczeństwa produktów i surowców
 • Grafik
  • Wymagania: biegła znajomość oprogramowania graficznego: Pakiet Corel Draw oraz Pakiet Adobe Creative Suite, portfolio do wglądu
  • Zakres obowiązków: opracowanie projektów opakowań produktów do badań, opracowanie projektów opakowań produktów gotowych, opracowanie projektów graficznych dokumentacji eksperymentów medycznych, opracowanie projektów graficznych aplikacji informatycznych
 • Monitor
  • Wymagania: wykształcenie medyczne, farmaceutyczne, biologiczne, socjologiczne lub humanistyczne, prawo jazdy kategorii B, znajomość obsługi komputera
  • Zakres obowiązków: wizytowanie lekarzy w celu ich weryfikacji pod kątem rekrutacji do badań w charakterze badaczy, rekrutacja lekarzy do badania, przeprowadzenie wizyt wprowadzających do eksperymentu medycznego (pre study), otwieranie i zamykanie ośrodków badawczych, przeprowadzanie wizyt monitorujących
 • Statystyk
  • Wymagania: wykształcenie matematyczne, medyczne, farmaceutyczne lub biologiczne, doświadczenie w statystycznym opracowaniu danych badawczych, doświadczenie w komputerowym przetwarzaniu danych badawczych
  • Zakres obowiązków: opracowanie metod statystycznych oceny danych badawczych, sprawdzanie spójności wprowadzanych danych, przeprowadzenie procedur statystycznych w celu statystycznego opracowania wyników eksperymentu medycznego, raportowanie i wyjaśnianie niezgodności wprowadzonych danych, przygotowanie danych do przetwarzania, przygotowanie danych do opracowań statystycznych

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w formie elektronicznej na adres: biuro@axxispharma.com