European Projects

Now we implement project subsidized by European Union:

Innovative form of butyric acid in the therapy of large intestine disorders

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0450/17
 

Our aim is to develope new product containing short chain fatty acides in high dose, enteric tablet for once daily administration for patients with functional and inflamatory intestinal disorders.